Landbrug

Landbrugsbyggeri

Landbrugsbyggeri


Igennem de seneste år har Fungerium projekteret ca. 400.000 m2 landbrugsbyggeri, bestående af alt fra kostalde, minkhaller, svinefarme, maskinhuse og pelserier, samt dertilhørende velfærdsbygninger.

Minkhaller set udefra


Minkhaller har aldrig været kendt for deres arkitektoniske design. Det kommer sig mest af at hallerne opføres så skjult og lavt som muligtmed indhegning og beplantninger omkring hallerne.


Det er heller ikke designet af minkhaller Fungerium bidrager mest med - Det er de vanskelige brandtekniske forhold i kæmpe bygningsmasser, og statiske beregninger ved storspænd bygninger, samt miljøansøgninger for udledning af tagvand.

Minkhaller set indefra


Nye moderne minkhaller er i dag indrettet med meget effektive store rum, hvor der er overblik over hele hallen, med optimal dagslys for dyrene og for arbejdsmiljøet.

Facadebeklædningen udføres typisk med perforerede stålplader, hvor man tydligt kan se igennem til det fri, men ikke så let se ind.

Droneflyvning en flot sommerdag 2016


Denne byggesag er en komplet farm, hvor der opføres i alt 22 minkhaller og velfærdsbygninger, med en samlede bygningsmasse på ca. 27.000 m2.


Alle minkhallerne er 4 rækker haller, og er 150 meter lange.

Fungerium ApS • Ribovej 7 • 6950 Ringkøbing • jacob@fungerium.dk • Tlf: 51 72 91 15