Bevaringsværdige bygninger

Bevaringsværdige bygninger

Renovering med omsorg


Interessen for at bevare landets bygningskultur er vokset støt i de sidste årtier. Bygningsbevaringen ses af kulturelle, miljømæssige og ressourcemæssige årsager, som et vigtigt tema i samfundsudviklingen.

I Danmark er bygningsbevaringen intensiveret de senere år og omfatter nu en relativ stor del af landets bygninger. Bygningsbevaringen er blevet et fremtrædende aspekt, for de parter der har investeret i ældre bygninger, der siden 1918 har været underlagt den første bygningsfredningslov.


I dag er det Kulturstyrelsen som administrerer landets fredede bygninger. Kulturstyrelsen oplyser at der i dag er omkring 300.000 bevaringsværdige bygninger, hvoraf de cirka 50.000 bygninger er ejede af private, som er underlagt bestemmelser i bevarende lokalplaner.

9.000 af de 50.000 bevaringsværdige bygninger er i så høj grad fredet, at staten har besluttet, at de skal sikres for eftertiden som fredede bygningsanlæg.


Bygningerne er derfor omfattet af bygningsfrednings- og bevarings- loven. Lovens regler er vigtige for en sikring af Danmarks fineste bygningskulturer, men regler for fredede bygninger er ikke løsningen på bevaringen. Der skal derfor understreges, at det afgørende element i sikringen af vores bygningskultur, er ejernes kærlighed til daglig omsorg for de fredede bygninger.


Kulturstyrelsens vurdering er at langt de fleste fredede bygninger har det ganske godt, og at ejerne giver udtryk for daglig omsorg for bygningerne.

Dog er der stadig mange husejere, som står overfor en gennemgribende renovering både udvendigt og indvendigt, hvor der bør tænkes på at bevare den oprindelige stil.


Man ser ofte at private ejere af de fredede & bevaringsværdige bygninger, som ligger i de gamle bymidter, selv har stået for en renovering, uden at kontakte professionel hjælp.

Dette har desværre medført at der i flere tilfælde er sket drastiske facadeændringer, uden tanke og omsorg for bygningens værdier – som også i flere tilfælde er udført med ulovlige facadeændringer og konstruktionsløsninger.


Med en ejers rette interesse og omsorg for en bygning, kan Fungerium bistå med gode ideer til bygningsrenoveringen, samt indvendige ombygninger.

Fungerium har megen erfaring med de konstruktions- og funktionsmæssige problemstillinger, som opstår ved at man blander gamle og moderne bygningsmetoder og materialer sammen. Det kræver ofte meget planlægning og overblik for at kunne gennemskue og omdanne gamle bygninger tidssvarende uden at ødelægge bygningsværdierne.