Brandrådgivning

Brandrådgivning 


Fra årsskiftet 2020 privatiseres den kommunale byggetekniske sagsbehandling. Det indebærer bl.a. at byggesager skal placeres i en brandklasse 1-4 ved byggeansøgninger, og med tilknyttet certificeret brandrådgiver i brandklasse 2-4.

 

Brandteknisk rådgivning starter allerede ved de første streger til byggeriet, om det er nybyggeri, om- og tilbygning eller produktionsomlægninger i industri og lagerklasser, som ændrer på de brandmæssige forudsætninger.

Ved at inddrage Fungerium tidligt i planlægningen sikres der, at brandstrategien implementeres korrekt i designet og indretningen med fordelagtige løsninger, der er i balance mellem aktive og passive brandsikringer.

Med en optimal brandstrategi sikres først og fremmest personsikkerheden i en bygning, men også bygningens egenværdi og løsøre skal brandsikres for at kunne forsikres optimalt.

 

Fungerium har i mange år arbejdet med brandrådgivning, og Fungerium tilbyder certificeret brandrådgivning i brandklasse 2, som dækker over hovedparten af større traditionelle byggesager.

En certificeret brandrådgiver skal grundlæggende tilknyttes byggesager, hvor bygningen er større end 600 m2 eller har mere komplicerede brandtekniske installationer end f.eks. røgalarmer og pulverslukker.

 

Fungerium tilbyder certificeret brandrådgivning til ingeniør, arkitekter, entreprenører, professionelle og private bygherrer med bl.a.:

  • Screening af de første ideer ved bygningsdesign og indretning
  • Rådgivning om valg af aktive og passive brandsikringstiltag
  • Brandstrategier og brandplaner
  • Pladsfordelingsplaner
  • Brandteknisk dokumentation til byggesagsbehandling
  • Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan af bygningens levetid

 

Kontakt Fungerium tidligt i projektforløbet, og få indarbejdet brandstrategien bedst og fleksibelt i byggeriet.