Brandrådgivning

Brandrådgivning 


Ved årsskiftet 2020 blev en del den kommunale byggetekniske sagsbehandling privatiseret. Det indebærer bl.a. at byggesager skal placeres i en brandklasse 1-4 ved byggeansøgninger, og med tilknyttet certificeret brandrådgiver i brandklasse 2-4.

 

Brandteknisk rådgivning starter allerede ved de første streger til byggeriet, om det er nybyggeri, om- og tilbygning eller produktionsomlægninger i industri og lagerklasser, som ændrer på de brandmæssige forudsætninger.

Ved at inddrage Fungerium tidligt i planlægningen sikres der, at brandstrategien implementeres korrekt i designet og indretningen med fordelagtige løsninger, der er i balance mellem aktive og passive brandsikringer.

Med en optimal brandstrategi sikres først og fremmest personsikkerheden i en bygning, men også bygningens egenværdi og løsøre skal brandsikres for at kunne forsikres optimalt.

 

Fungerium har i mange år arbejdet med brandrådgivning, og Fungerium tilbyder certificeret brandrådgivning i brandklasse 2, som dækker over hovedparten af større traditionelle byggesager.

En certificeret brandrådgiver skal grundlæggende tilknyttes byggesager, hvor bygningen er større end 600 m² eller har mere komplicerede brandtekniske installationer end f.eks. røgalarmer og håndildslukker.

 

Fungerium tilbyder certificeret brandrådgivning til andre virksomheder som ingeniør, arkitekter, entreprenører og professionelle bygherrer med bl.a.:

  • Screening af de første ideer ved bygningsdesign og indretning
  • Rådgivning om valg af aktive og passive brandsikringstiltag
  • Brandteknisk dokumentation til byggesagsbehandling med start- og sluterklæring
  • Brandstrategi og funktionsbeskrivelse
  • Brandplaner og pladsfordelingsplaner
  • Indsats taktiske forhold
  • Kontrolplaner til projekterende og udførende
  • Drift, kontrol og vedligeholdelsesplan af bygningens levetid

 

Kontakt Fungerium tidligt i projektforløbet, og få indarbejdet brandstrategien bedst og fleksibelt i byggeriet.