Kom godt i gang

Kom godt i gang

Indfri jeres drømme


Der melder sig altid en masse spørgsmål når man går med byggetanker, både ved nybyggeri og om- eller tilbygning.

Man gør sig nogle tanker om hvilke behov byggeriet skal opfylde, mange gange ud fra boligmagasiner eller huse man har set, som tit skaber nogle ideer til, hvordan drømmehuset skal se ud. Men det kan være svært at forestille sig, hvordan det hele skal gå op i en flot og funktionel helhed, der samtidig holder sig inden for realistiske økonomiske rammer.


Starten er en god samtale mellem bygherre og rådgiver om tanker og ideer, og på baggrund af de behov byggeriet skal opfylde, økonomiske rammer, eller en eksisterende bygning, kan Fungerium give en umiddelbar vurdering, af hvilke muligheder der er for at realisere drømmen.

Hvis bygherren beslutter sig for at gå videre, laver vi sammen en aftale om byggesagens videre forløb, omkring rådgiverarbejdets omfang, honorarer og økonomiske byggerammer.


Det er Fungeriums mål, som bygherrens rådgiver, at skabe det bedst tænkelige byggeri ud fra de givne rammer.

Nogen vil mene, at en bygherrerådgiver er en ekstra omkostning. Men en bygning skal jo ikke altid kun vurderes ud fra kvadratmeterprisen. Det drejer sig om, at man får den bedst mulige bygning for de investerede penge fordelt på design, kvalitet og kvadratmeter.Myndighedsmateriale

Byggeansøgninger


Et myndighedsprojekt er et gennembearbejdet projekt, af det skitseforslag bygherren har godkendt. Materialet udføres i et sådant omfang, at det kan danne grundlag for en byggetilladelse og senere en ibrugtagningstilladelse.

I mange tilfælde er et myndighedsprojekt også det materiale som anvendes til at få et byggelån i banken og kreditforeningen.


Det er ikke alle byggeprojekter, der kræver en byggetilladelse og dermed har brug for et myndighedsprojekt. De fleste indvendige ændringer kan udføres uden byggeansøgning.

Nybygninger, om- og tilbygninger, hvor bygningsarealet ændres kræves der en byggetilladelse, endvidere kan kommunen kræve at der skal søges om byggetilladelse til byggeprojekter, der ændrer væsentligt på husets udseende.

I tilfælde hvor en bygning er bevaringsværdig, stilles der ofte strenge krav til de ændringer eller tilbygninger man vil fortage.


Men en ting er at få en byggetilladelse, en anden er at kunne få opført sit byggeprojekt.

De gange hvor en ”enkel facadetegning” er tilstrækkeligt til en byggetilladelse, er det ikke sikkert at materialet er tilstrækkeligt for at få projektet realiseret af en entreprenør.

Her deles et projekt normalt op i to faser, myndighedsprojektet og hovedprojektet, hvor hovedprojektet er et udbudsmateriale som håndværkerne kan afgive tilbud og bygge efter.


Uanset hvor stort jeres byggeprojekt er, så er I velkommen til at kontakte Fungerium helt uforpligtende for at høre nærmere.